Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Sản phẩm

Máy phát điện 400kva cũ

- Hãng sản xuất: Mitsubishi, Komatsu, Cummins, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ-USA, Anh Quốc, các nước G7
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 350kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA - Mỹ, các nước G7, Singapore, Châu Âu, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện 300kva cũ

- Hãng sản xuất: Mitsubishi, Cummins, Komatsu, Perkins, Denyo
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA - Mỹ, Anh Quốc, Châu Âu
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 650kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA - Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU, Singapore, China
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.24.73.66

Máy phát điện 600kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Doosan, Komatsu, Mitsubishi, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu, Anh Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.247.366

Máy phát điện 500kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Doosan, Komatsu, Mitsubishi, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu, Anh Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.247.366

Máy phát điện 40kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Denyo, Isuzu, Komatsu, Mitsubishi
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu.
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.247.366

Máy phát điện 35kva cũ

- Hãng sản xuất: Denyo, Komatsu, Isuzu, Mitsubishi, Cummins, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện 30kva cũ

- Hãng sản xuất: Denyo, Isuzu, Cummins, Mitsubishi, Komatsu
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, G7, Châu Âu, EU
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện 20kva cũ

- Hãng sản xuất: Kubota, Denyo, Isuzu, Perkins, Cummins, Mitsubishi
- Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.24.73.66

Máy phát điện 125kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Denyo, Mitsubishi, Isuzu, Komatsu
- Xuất xứ: Nhật, Châu Âu, Mỹ - USA, các nước G7, EU
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn dịch vụ : 0906.24.73.66

Máy phát điện 200kva cũ

- Hãng sản xuất: Denyo, Komatsu, Perkins, Cummins, Mitsubishi, Doosan
- Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn : 0906.247.366

Máy phát điện 100kva cũ

- Hãng sản xuất: Denyo, Komatsu, Perkins, Cummins, Mitsubishi, Isuzu
- Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn : 0906.247.366

Máy phát điện Cummins 250kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA - Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU, Singapore, China
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 800kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA - Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU, Singapore, China
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.24.73.66

Máy phát điện cũ 450kva

- Hãng sản xuất: Komatsu, Denyo, Doosan, Perkins, Cummins, Mitsubishi
- Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ, các nước G7, Châu Âu,
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.24.73.66