Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Sản phẩm

Máy phát điện Cummins 1800kva

-Hãng sản xuất: Cummins - USA
- Xuất xứ: Mỹ, các nước G7, Singapore
- Giá: Liên hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Mitsubishi 2000kva

- Hãng sản xuất: MITSUBISHI
- Xuất xứ: Nhật Bản, các nước G7, Singapore, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Mitsubishi 1750kva

- Hãng sản xuất: MITSUBISHI
- Xuất xứ: Nhật Bản, các nước G7, Singapore, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Mitsubishi 1500kva

- Hãng sản xuất: Mitsubishi
- Xuất xứ: Nhật Bản, các nước G7, Singapore, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Mitsubishi 1300kva

- Hãng sản xuất: MITSUBISHI
- Xuất xứ: Nhật Bản, các nước G7, Singapore, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Mitsubishi 800kva

- Hãng sản xuất: Mitsubishi - Nhật Bản
- Xuất xứ: Nhật, các nước G7, Singapore, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.247.366

Máy phát điện Cummins 50kva

- Hãng sản xuất: Cummins -USA
- Xuất xứ: Mỹ-USA, các nước G7, Singapore, Trung Quốc
- Vận chuyển lắp đặt miễn phí
- Giá: 160.000.000 - 240.000.000 đ
- Tư vấn hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 30kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: Mỹ - USA, Singapore, Trung Quốc, các nước G7
- Vận chuyển lắp đặt miễn phí
- Giá: 120.000.000 - 180.000.000 đ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 450kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA- Mỹ, các nước G7, Singapore, Châu Âu, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện 400kva cũ

- Hãng sản xuất: Mitsubishi, Komatsu, Cummins, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, Mỹ-USA, Anh Quốc, các nước G7
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 350kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA - Mỹ, các nước G7, Singapore, Châu Âu, Trung Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện 300kva cũ

- Hãng sản xuất: Mitsubishi, Cummins, Komatsu, Perkins, Denyo
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA - Mỹ, Anh Quốc, Châu Âu
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn Hỗ trợ: 0906.24.73.66

Máy phát điện Cummins 650kva

- Hãng sản xuất: CUMMINS
- Xuất xứ: USA - Mỹ, các nước G7, Châu Âu, EU, Singapore, China
- Giá : Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.24.73.66

Máy phát điện 600kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Doosan, Komatsu, Mitsubishi, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu, Anh Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.247.366

Máy phát điện 500kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Doosan, Komatsu, Mitsubishi, Perkins
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu, Anh Quốc
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.247.366

Máy phát điện 40kva cũ

- Hãng sản xuất: Cummins, Denyo, Isuzu, Komatsu, Mitsubishi
- Xuất xứ: Nhật Bản, USA, các nước G7, Châu Âu.
- Giá: Liên Hệ
- Tư vấn hỗ trợ : 0906.247.366