Đang tải... Vui lòng chờ...

Dừng thị trường phát điện cạnh tranh người tiêu dùng lãnh đủ

Việc Bộ Công Thương quyết định tạm dừng thị trường phat điện cạnh tranh đang gây ra những lo ngại tăng giá điện, nhất là vào dịp cuối năm, dẫn đến tác động dây chuyền đẩy giá cả càng lúc càng leo thang.

Một nửa thị trường chưa phải là thị trường và Việt Nam chưa có một thị trường phát điện cạnh tranh đầy đủ.

Song việc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh thời gian qua là nỗ lực đáng nghi nhận. Theo Bộ Công Thương, dù còn một số hạn chế nhưng thị trường phát điện cạnh tranh rõ ràng đã bắt đầu phát huy tác dụng, tăng tính cạnh tranh và minh bạch, các nhà máy phải chào giá trên thị trường và được huy động từ giá thấp lên cao. Việc BCT quyết định dừng thị trường phát điện cạnh tranh là một quyết định hành chính đúng thẩm quyền. Nhưng sự can thiệp thị trường điện dù đúng quy định cũng phải đặt trong bài toán tổng thể chi phí - lợi ích và phải đảm bảo các nguyên tắc của yêu cầu chuyển dịch năng lượng công bằng cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó bao gồm việc hoạch định chính sách, lộ trình điều chỉnh giá điểm, đảm bảo sinh kế và đời sống người dân, tránh những cú sốc do quá trình chuyển đổi đó gây ra.

Theo các nhiều nghiên cứu về năng lượng Việt Nam, rào cản chính trong quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng đảm bảo công bằng xã hội chính là thể chế, chính sách, tài chính, nhân lực và nhận thức. Trong đó đáng lo ngại là rào cản thể chế, chính sách và xung đột lợi ích nhóm, mà trong đó người dân là nhóm yếu thế. Ngay sau khi quy hoạch Điện lực VII được điều chỉnh giảm bớt các nhà điện than ĐBSCL, cũng đã có vận động cho việc đưa chúng trở lại trong tổng sơ đồ điện lực. Một nền kinh tế thị trường không thể vận hành trên cơ sở lòng hảo tâm phị thị trường. Nếu chỉ dựa vào chia lửa cho nhà máy phát điện khí mà dừng thị trường điện cạnh tranh và chấp nhận giá điện cao hơn bằng một quyết định hành chính, có khác gì đẩy cái khó từ ông này sang ông kia và cuối cùng người dân lãnh đủ.

Thị trường phát điện cạnh tranh hay một thị trường phát điện cạnh tranh trong tương lai có được sớm hay muộn phụ thuộc vào việc đảm bảo những nguyên tắc công bằng cho lợi ích đa số của người dân. 

Nguồn: http://www.muabanmayphatdien.com.vn/

 

In văn bản