Đang tải... Vui lòng chờ...

Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực trên phạm vi toàn cầu. Nếu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là máy hơi nước

Lần thứ 2 là máy phát điện là ứng dụng điện năng sản xuất ra hàng loạt

Lần thứ 3 là điện tử thì lần thứ 4 được coi là cách mạng số. Thông qua các công nghệ như mạng Internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo Al, điện toán đám mây ....con người sẽ chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. Năm 2013 tại Đức đã xuất hiện cụm từ công nghiệp 4.0, mở đường cho các lĩnh vực khác cũng phải có bước chuyển hướng tương ứng. Cách mạng công nghiệp 4.0 chính là tập trung chủ yếu vào sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano. 

Những yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số trong cách mạng công nghiệp 4.0 là: Trí tuệ nhân tạo -AI, Vạn vật kết nối - Internet of Things( IoT), và dự liệu lớn Big Data.

Trong lĩnh vực công nghệ sinh học, cách mạng công nghiệp 4.0 tập trung vào nghiên cứu để tạo ra các bước nhảy vọt trong Nông nghiệp, Thủy sản, Y dược, chế biến thực phẩm, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, hóa học và vật liệu.

Trong lĩnh vực vật lý với robot thế hệ mới, máy in 3D, xe tự lái, các vật liệu mới như công nghệ Nano. 

In văn bản